Yerel İdare

BTTG arazi kayıtları idaresi ye değerlendirmesi, arazi kullanımı planlanması ye bolgelere ayrılması, kamu güvenliği, mühendislik, mülkiyet ve diğer hizmetlerin idaresi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çalışma gruplarımızın uzmanlık alanları: coğrafya/coğrafî bilgi sistemleri, sistem uygulamaları planlama ve tasarım, fizibilite değerlendirme, web sayfası geliştirme, arazi kullanımı planlanması, kadastral haritalama olarak ozetlenebilir. Yerel idare hizmetleri grubu, bolge idareleri bağımsız birimlerinin bütün bolümleri için Coğrafi Bilgi Sistemleri çozümleri sunmaktadır. Bu çozümlere şube bazında veya geniş alanı kaplayan entegre girişimler olarak yaklaşılmaktadır. Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesi, güncel ihtiyaçlarınızı karşılayacak başarılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama çozümlerinin bir garantisidir. Yerel idare hizmetleri alanında BTTG'nin sağlayabileceği Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama hizmetleri;

 • Arazi kayıtları (parsel haritalama, arazi sahiplerine ait veri tabanlarının oluşturulması)
 • Arazi Kullanımı Planlaması ve Bölgelere Ayrılması (genel planlama, haritalama ve analiz,bölgelere ayırarak haritalama ve durum tespiti)
 • Mühendislik (sel haritalama ve analiz, alt birimlerin gözden geçirilmesi ve parsel haritalama)
 • Toplum Güvenliği (acil durumlara hazırlık ve planlama, acil durumlara müdahale için izlenecek yolların belirlenmesi)
olarak tanımlanabilir.

Çevre

Çevresel Hizmetler Grubumuz; çevrenin doğal bileşenlerinin izlenmesi (monitoring), değerlendirilmesi ve yönetilmesi için  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama araçlarının ve metodolojilerinin uygulanacağı mükemmellikteki bir merkezi kurmak amacıyla oluşturulmuştur. Hizmet grubumuz doğal ve çevresel bilimler alanına giren konularda çok miktardaki karmaşık verilerin toplanması, bütünleştirilmesi ve yorumlanmasında güçlü bir altyapı ve deneyime sahiptir. BTTG Çevresel Hizmetler Çalışma grubunun sahip olduğu uzmanlık alanları; yaşam ve yeryüzü bilimleri için arazi verilerinin toplanması, fotoğraf yorumlama ve uzaktan algılama, veri tabanı analizi ve tasarımı, uygulama proğramlama, veri tabanı geliştirme, fotogrametri, küresel konumlama (GPS) sörveyleri  olarak özetlenebilir. Çevresel problemlerin çözümü çoğunlukla farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluşan bir takım çalışmasını gerektirmektedir.BTTG Çevresel Hizmetler Çalışma grubu komple proje çözümlerini organize edip sizler için uygulayabilecek niteliklere sahiptir.  Grubun hizmet alanları;

 • Bataklık alanların yönetimi
 • Kolleksiyon ve herbaryum idaresi
 • Vejetasyon haritalama
 • Çevresel hassasiyet indeksi haritalama,
 • Kıyısal bölgelerin kirlilik durumunun izlenmesi
 • Kıyısal bölgelerin yönetimi
 • Stratejik çevresel veri tabanı ekosistem durumu ve eğilimidir

Turizm

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamanın en önemli uygulama alanlarından biri olan turizm, doğal güzellikleri ve tarihsel zenginliği tartışmasız olan ülkemizde en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Önemli turizm bölgelerindeki işletmelerin konum ve ulaşım durumlarını gösteren sayısal haritaların hazırlanmasından başlayıp; bu işletmelere ait her türlü bilginin tek bir çatı altında toplandığı ve hatta resim veya video çekimleri ile ilişkilendirilip zenginleştirildiği sayısal veri tabanlarının oluşturulmasına kadar pek çok önemli etkinlik günümüzde ancak coğrafi bilgi sistemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde hazırlanan ayrıntılı veri tabanları interaktif olarak internet ortamında tüm kullanıcıların hizmetine sunulabilmektedir.  BTTG bu alanda aşağıdaki ana başlıklarla özetlenen hizmetleri vermektedir.

 • Turizm sayısal veri tabanlarının işletmeler bazında oluşturulması
 • Sayısal veri tabanlarının interaktif web sayfalarına dönüştürülmesi,
 • Turizm işletmelerinin izlenmesi, bilgilerinin güncellenmesi
 • Uydu görüntüleri ve yer verileri kullanarak potansiyel turizm alanlarının belirlenmesi
 • Kar örtüsünün izlenerek potansiyel kayak alanlarının belirlenmesi
 • Potansiyel dağcılık ve yürüyüş güzergahlarının belirlenmesi
 • Rafting bölgelerinin belirlenmesi.