Orman/Arazi Yönetimi

Ormancılık ve arazi yonetimi hizmetleri çalışma grubunun amacı cografi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama çozümleri ile ormancılann ve arazi yoneticilerinin hizmetlerini daha etkin yapmalarını saglamaktır. Çalışma grubu; orman kaynaklarının geçmişi ve planlanması, arazi yonetimi geçmişi ve planlanması, ilişkisel veri tabanı sistemleri ile bütünleşme gibi alanlarda danışmanlık ve programlama hizmetleri sunmaktadır. BTTG bu hizmetleri fonksiyonel gereksinim tanımı, veri tabanı tasarımı, uygulama prototipi oluşturma, sistem tasarımı ve geliştirme gibi adımlarda gerçekleştirmektedir. Ormancılık ve arazi yonetimi hizmetleri çalışma grubu hem resmi kurumlar hem de ticari organizasyonlara cografi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama çozümleri onermektedir. BTTG ormancılık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara kaynak cografi bilgi sistemleri tasarlamayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Destek sagladıgımız bazı özel alanlar:

 • Orman alanlannın izlenmesi (monitoring)
 • Orman biyoloiik çeşitliliğinin haritalanması
 • Orman ekosisteminin korunması ve idaresi
 • Su (nehir/gol) havzalarının idaresi
olarak ozetlenebilir. BTTG kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi giderebilecek hizmetleri sürekli olarak araştırmaktadır ve yeni metodolojik/teknolojik CBS çozümlerini geliştirip uygulamak için aralıksız gayret sarfetmektedir. Geliştirdigimiz bazı çozümler;
 • Orman yonetimi geçmişi için Bölge/Olay sistemi
 • Ekosistem Yonetimi Karar Verme Sistemidir (EYKVS)
olarak tanımlanabilir.

Tarım

Tarımsal amaçlı hizmet grubumuz tarımsal alanların izlenmesi ve planlanmasına ilişkin bir dizi hizmet sunmaktadır. SERDATA tarım hizmetleri grubu;  tarım, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında uzman personelden oluşmaktadır. BTTG bu alanda;

 • Tarım ürünleri ekiliş alanları tahmini
 • Hassas tarım uygulamaları  ile optimum gübre ve kimyasal kullanımının  sağlanması
 • Tarımsal Amaçlı Arazi kullanımı haritalarının üretimi
 • Mera alanlarının izlenmesi (monitoring)
 • Tarımsal Açıdan Ekolojik Bölgelerin Tanımlanması
 • Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlaması
 • Hastalık ve Zararlıların Alansal Dağılımının İzlenmesi (monitoring)
 • Hastalık ve Zararlılarda Erken Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Kuraklık, sel ve diğer doğal afetlerden etkilenen tarım alanlarının tespiti
 • Vejetasyon indeksi ve bitkisel amaçlı indeks haritalaması
Hizmetlerini başarı ile vermektedir.

Madencilik-Enerji-Bayındırlık

BTTG; coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve küresel konumlama (GPS) teknikleri kullanarak, madencilik, enerji ve bayındırlık alanlarında aşağıda sıralanan konularda karar vericilere danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Potansiyel maden ve petrol yataklarının belirlenmesi
 • Jeolojik yapı tespiti
 • Haritalama, işletme öncesi fizibilite (yol, tesis kurulumu planlaması)
 • CBS teknikleriyle kazı-dolgu, dekapaj ölçümleri
 • Barajlar, karayolları, demiryolları, havaalanları, enerji nakil hatları, sulama kanalları, boru hatları kurulumlarında; lokasyon tespiti, orman ve tarım alanlarına verilebilecek zararı minimize edecek optimum güzergah seçimi.