Danışmanlık Tasarım ve Projelendirme

Danışmanlık hizmetleri uzmanlarımız sizlerin özel ilgi alanlarınıza giren konularda coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama uygulamalarına yönelik ihtiyaçlarını en iyişekilde projelendirip uygun veri tabanlarını tasarlamaktadır. Bu alanda verdiğimiz hizmetler; CBS başlangıç hizmetleri ve sistem_ veritabanı-uygulama tasarımı olarak iki ana grupta toplanmaktadır.

CBS Başlangıç Hizmetleri; CBS teknolojisini başarılı bir şekilde uygulamak için ihtiyac,` duyulan yazılım, donanım, veritabanıve uygulama projeleri konusunda danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Sistem, Veritabanıve Uygulama Tasarımı Hizmetleri ise müşteri isteklerine cevap verebilecek veritabanı tasarımlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda; sistem tasarımı ve mühendislik, fiziksel veritabanı tasarımı, kavramsal veritabanıtasarımı, uygulama sistem tasarımı ve donanım konfigürasyonları gibi hizmetler verilmektedir.

Veri Tabanı Oluşturma

Başarılı bir CBS uygulaması sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması ile başlar. BTTG bu alanda; veri toplama, veri yorumlama, veri dönüşümü ve entegrasyonu (tarama ve sayısallaştırma) hizmetleri vermektedir. Veri tabanı hizmetleri personelimiz coğrafi hilgisistemleri uygulamalarınıza ait verilerin tasarımı, otomasyonu, diğer veri tiplerine dönüşümü ve kalitesinin bir garantisidir.

Haritalama

Standart yeya isteklerinize uygun olarak geliştirilmiş veri toplama tekniklerini içeren uzmanlıgıyla,haritalama hizmet grubumuz meycut tahlosal yeri ve kağıt formdaki haritaların faydalılıgını daha da artıran dijital harita verilerini her kesimden müşteriye sağlayacak yetenek ve donanıma sahiptir.BTTG'nin sagladıgı haritalama hizmetleri;

  • Elle veya ötömatik data toplama [ikiseviyeli ve renkli]
  • Sayısal harita veri üretim sistemlerinin tasarımı ve geligirilmesi
  • Sayısal haritalara ait veri toplama ve üretme sistemleri konusunda danışmanlık
  • Kullanıcılar için ihtiyaç belirleme ve veri dönüşümü [raster ve vektör förmatları

BTTG gelişmekte olan yeni pazar alanlarında ihtiyaç duyacağınız haritalama uygulamalarında gerekli uzmanlıga sahiptir ve Aktif harita gösterimi, Interaktif internet haritalama uygulamaları, Harita verilerinin el cihazları ile iletilmesi hizmetlerini başarıyla vermektedir.

Uydu Görüntüsü Sağlama ve Analiz

BTTG, projeler kapsamında gerekli olan uydu görüntülerinin belirlenmesi, temin edilmesi ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetler

  • Koordinatlı araziverilerinin toplanması (GPS sörveyleri)
  • Uydu verilerinin arazi verileri ile çakıştırılması
  • Kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma ve yer doğrulamalarıdır.